Privacyverklaring

MEDIPAX

We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Deze privacyverklaring geldt, als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt.

WAAROM MEDIPAX GEGEVENS NODIG HEEFT
Medipax verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Medipax uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MEDIPAX BEWAART
Medipax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Medipax verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGEN
Medipax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Medipax verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Medipax op via info@medipax.nl