20 september 2023

Cruciale veiligheidsfactoren bij de in- en uitstap van een verlosbad

Gaandeweg de zwangerschap gaat de aanstaande moeder nadenken over de mogelijkheden waarop de bevalling zou kunnen gaan plaatsvinden. Dit zal mede afhankelijk zijn van het al dan niet hebben van een medische indicatie en al dan niet onder begeleiding van een gynaecoloog en/of verloskundige bevallen. Een mogelijkheid die door steeds meer vrouwen overwogen wordt en waar ook steeds meer ziekenhuizen de gelegenheid toe bieden is de zg. “waterbevalling” : in een bevalbad.

Omdat het bij een zwangerschap om een kostbaar bezit gaat,namelijk een nieuw leven, wil je bij de bevalling zoveel mogelijk risicofactoren uitsluiten.

Eén van deze factoren is een veilige in- en uitstap bij een bevallingsbad. Iets waar wellicht de aanstaande moeder niet echt over nadenkt, maar waar de ziekenhuizen uit hoofde van veiligheidsnormen wel degelijk rekening mee dienen te houden!

  1. Er zijn er baden met een deur. Je zou denken dat dit het instappen veiliger en comfortabeler zou moeten maken. Groot nadeel hiervan echter is dat de naden en rubbers moeilijk te reinigen zijn en hierdoor een groot risico met betrekking tot de hygiëne vormen.  Deze bevalbaden worden daarom door vele specialisten op het gebied van ziekenhuishygiëne ten strengste afgeraden.
  2. Er zijn verlosbaden in omloop waarbij men een krukje of opstapje gebruikt om op de badrand te gaan zitten. Vervolgens dient de hoogzwangere vrouw haar benen al zittend op de badrand deze over de badrand heen te zwenken. Hierbij bestaat het gevaar dat het opstapje kantelt of weg schuift of de zwangere vrouw in kwestie, vanwege verminderde stabiliteit, haar evenwicht verliest en van de badrand achterover valt.
  3. De enige echte veilige oplossing is het in het bad stappen via een gezekerd trapje met een vaste leuning, wat onder het bad geschoven wordt zodat het trapje niet kan kantelen. In het bad is een geïntegreerd zitje wat tevens dienst doet als trede. Het trapje en het zitje zijn uiteraard voorzien van een antislip laag.

Wist u dat er dagelijks meerdere Nederlanders in het ziekenhuis belanden ten gevolge van een val? Hiervan blijkt er bij 43% van de gevallen iets mis te zijn met de plaatsing en veiligheid van de gebruikte opstap (vaak een krukje in plaats van een gedegen trap). Bij 32% van de gevallen heeft de val betrekking op de lichaamsbalans van de persoon in kwestie. Dit zijn niet te negeren getallen waar ook rekening mee gehouden dient te worden bij de aanschaf van een verlosbad in ziekenhuizen.

Het is niet voor niets dat de bevallingsbaden geproduceerd door de Duitse firma Febromed als enige DIN ISO 13485 gecertificeerd zijn en dienaangaande volledig goedgekeurd zijn voor medisch gebruik!

Waar moet een veilige instap van uw verlosbad dus aan voldoen?

–        Selecteer het juiste type opstap; het klinkt logisch, maar veel baden bieden een opstap (zonder traptreden), waarbij de ruimte tussen de badrand en de opstap een te grote afstand overbrugt. Hierdoor moeten zwangere vrouwen hun benen over de badrand zwaaien, waarbij een uiterst onverantwoorde positie door de zwangere vrouw aangenomen moet worden.

–        Let op dat het trapje onder de “schoprand” van het bad wordt geborgd tegen kantelen of aan de vloer wordt vastgemaakt.

–        Zorg voor een goed vastzittende, degelijke trapleuning. Dit omdat de lichaamsbalans van zwangere vrouwen niet optimaal is. Hierdoor is het bieden van goede ondersteuning tijdens het betreden van het bad cruciaal!

–        Laat een goede antislip voorziening aanbrengen op iedere traptrede. Dit biedt extra grip tijdens het betreden van het verlosbad.

Bovenstaande eisen zijn cruciaal voor de veiligheid van de zwangere vrouw en het verantwoord kunnen betreden van een verlosbad. Let hier dus goed op tijdens de aanschaf van uw bevallingsbad.